Privacy beleid

Algemene verordening gegevensverwerking (AVG)

Per 26 mei 2018 zijn organisaties volgens EU-regels verplicht op een zorgvuldige en gestructureerde manier om te gaan met gegevens van klanten en bezoekers. Hieronder staat de AVG van deze website: datix.nl.

Bedrijfsgegevens
Datix
Kruisdijk 7
Vorden
KvK: 6946593

Op deze website worden in de volgende gevallen persoonsgegevens vastgelegd:

  1. Invullen en opsturen van het contactformulier op datix.nl/contact.

Beveiliging en bewaren van data
Een bezoeker vult een contactformulier in met de bedoeling dat er contact met haar of hem wordt opgenomen. Persoonsgegevens die hiervoor worden opgeslagen zijn: Naam en email zoals door de bezoeker zelf is ingevuld.
De gegevens worden bewaard in de database van de website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het CMS WordPress en diverse bijbehorende Plugins. De gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor het afhandelen van de gestelde vraag en eventueel vervolgcontact.
De website is beveiligd met SSL. Dit betekent dat bezoekers het formulier kunnen invullen via een beveiligde verbinding. De server waar de website en database draaien wordt gehost en beveiligd door een gespecialiseerd hostingbedrijf. De formulierdata wordt in de database bewaard.

Verwijderen van data
Personen die een contactformulier hebben ingevuld kunnen Datix verzoeken de door ons vastgelegde data te verwijderen. Dit kan via een formulier op de website onder “Contact”.
Na het ontvangen van een verzoek verwijdert Datix de data in de betrokken database(s). Dit gebeurt door de formuliergegevens vanuit WordPress te verwijderen.

Rechten van consumenten
Personen hebben het recht om aan Datix te vragen welke gegevens van hen worden bewaard en waarom. Dit kan via het contactformulier en Datix geeft binnen 30 dagen antwoord.
Zoals hierboven vermeld hebben klanten het recht om uit de databases van Datix te worden verwijderd.
Indien een persoon van mening is dat Datix niet goed handelt in het kader van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, kan hierover altijd contact opgenomen worden met Datix. Dit kan met het contactformulier of telefonisch. Datix respecteert de gegevens van haar klanten, gaat er zorgvuldig mee om en beantwoordt graag uw vragen hieromtrent.
Bij geschillen kan de klant zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u contact opnemen met Datix. Wij helpen u graag.